Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 6. 2020!

Přehled vzdělávacích aktivit APUA červen

Přehled vzdělávacích aktivit APUA červen
Asociace pracovníků univerzit (APUA) sdružuje vysoké školy ČR a zajišťuje odborné vzdělávání jejich pracovníků - podporuje spolupráci, výměnu zkušeností a rozvoj jednotlivých profesních skupin vysokoškolských pracovníků.

Pracovní doba

 • Správný přístup k pojmu pracovní doba,

 • Vhodné nástroje pro řízení pracovní doby a jejich nastavení,

 • Volba typu rozvržení pracovní doby a formy směnnosti,

 • Specifika jednotlivých typů rozvržení pracovní doby,

 • Přizpůsobování rozvrhu směn provozním potřebám,

 • Možnosti a povinnosti výkonu práce přesčas,

 • Evidence pracovní doby.

Termín: 4. 6. 2020 (09:00-11:00)

Forma:  online

 

Český pravopis: Jistoty a novinky

 •  Všechny základní pravopisné oblasti;
 • Tradiční poučky a řada upozornění na méně známé výjimky;
 • Psaní i/y, s/z, mě/mně;
 • Psaní velkých písmen, spřežek a cizích slov;
 • Základní interpunkční pravidla.

Termín: 10. 6. 2020 (09:00-12:00)

Forma:  online

 

VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM V ROCE 2020 - DLE ZÁKONA O FINANČNÍ KONTROLE

 • Vnitřní kontrolní systém v r. 2020;
 • Obecné povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy;
 • Řídící kontrola;
 • interní audit;
 • Zavedení VKS v praxi a systém vnitřních směrnic;
 • Nejčastější nedostatky, Příklady nedostatků.

Termín:  10. 6. 2020

Místo: Praha

Pokud jste nestihli nebo Vám nevyhovoval termín prezenčního semináře zaměřeného na vnitřní kontrolní systém, nabízíme jeho online podobu:

Termín:  30. 6. 2020

Forma:   online 

 

HODNOCENÍ PRACOVNÍKŮ

 • Význam a důležitost hodnocení pro hodnotitele i hodnoceného
 •   Správné stanovení kritérií hodnocení,
 • Výhody a nevýhodu různých forem hodnocení pracovníků,
 • Trénink posuzování a hodnocení,
 • Nejčastější chyby, kterých se při hodnocení dopouštíme,
 • přijímání zpětné vazby (zejména kritiky) od druhých
 • a navazující webinář. 

Termín: 19. 6. 2020 (9:00-12:00)

Forma:  online

 

HODNOTÍCÍ POHOVORY

 • Podmínky úspěchu hodnotícího pohovoru,
 • Příprava na hodnotící pohovor, důležité principy pro jeho vedení,
 • Zásady a struktura hodnotícího pohovoru,
 • Požadavky na hodnotitele,
 • Fáze hodnotícího rozhovoru (příprava, vedení, realizace),
 • Zvládání konfliktních situací.

Termín: 23. 6. 2020 (09:00-12:00)

Forma: online

JMENOVÁNÍ A ODVOLÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VYSOKÝCH ŠKOL

Termín: 24. 6. 2020 (09:00-12:00)

Forma: online

Nenechte si ujít další webináře:

16. 06. 2020 Práva a povinnosti cizinců s různými tipy pobytů

18.-19. 06. 2020 Excel mírně pokročilí

22.-23. 06. 2020 Sharepoint Online pro začátečníky a mírně pokročilé

25.-26. 06. 2020 Excel středně pokročilí

02.-03. 07. 2020 Word – mírně pokročilí

 

 


Kontaktní osoba:

Bc. Barbora Vajglová, DiS., 603 230 984, vajglova@apua.cz
 

Vloženo: 10. 6. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět