Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 8. 2020!

Studujte při práci aneb Dálkové studium na VŠB-TUO

Studujte při práci aneb Dálkové studium na VŠB-TUO
VŠB – Technická univerzita Ostrava připravila s podporou Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Program dalšího vzdělávání zaměstnanců průmyslových podniků v regionu.

Cílem tohoto Programu je nabídnout firmám v regionu možnost bezplatně zvýšit/rozšířit kvalifikaci svých zaměstnanců formou kombinovaného studia vybraných technických a ekonomických studijních programů. Oproti klasické nabídce možností kombinovaného studia obsahuje tento Program několik benefitů pro zaměstnavatele i zaměstnance, resp. studenty.

Přednášky a semináře se konají většinou v pátek od 14. hodin nebo v sobotu od rána. Studijní programy si můžete vybrat napříč sedmi fakultami největší univerzity v Moravskoslezském kraji. Díky kombinovanému studiu se můžete stát odborníky třeba na odpadové hospodářství, jakost, aplikovanou mechaniku, management, projektování elektrických systémů a technologií, městské inženýrství nebo techniku požární techniky a bezpečnosti průmyslu. 

Bakalářské studium v Ostravě

Na Hornicko-geologické fakultě:

-          Technologie a hospodářství s vodou

-        Odpadové hospodářství a úprava surovin

Na Fakultě materiálově-technologické:

-         Management kvality a řízení průmyslových systémů; specializace Ekonomika a management v průmyslu, Management kvality, Počítačové řídicí a zpracování kovových materiálů

-          Materiálové inženýrství

-          Moderní produkce a zpracování kovových materiálů

Na Fakultě strojní:

-          Strojírenství; specializace Aplikovaná mechanika, Dopravní a procesní zařízení, Hydraulika a pneumatika, Konstrukce spojů, Průmyslové inženýrství, Průmyslový design, Robotika, Řízení strojů a procesů, Strojírenská technologie

 Na Ekonomické fakultě:

 -          Ekonomika a management; specializace Management, Ekonomika podniku

Na Fakultě elektrotechniky a informatiky:

 -          Projektování elektrických systémů a technologií

 Na Fakultě stavební:

 -          Stavební inženýrství; specializace: Dopravní stavby, Geotechnika a podzemní stavitelství, Konstrukce staveb, Městské inženýrství, Pozemní a průmyslové stavitelství, Prostředí staveb a Stavební hmoty a diagnostika staveb

Na Fakultě bezpečnostního inženýrství:

-          Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu

-          Bezpečnost práce a procesů

Navazující magisterské studium v Ostravě

Na Hornicko-geologické fakultě:

 -          Technologie a hospodaření s vodou

-          Odpadové hospodářství a úprava surovin

Na Fakultě materiálově-technologické:

 -         Materiálové inženýrství 

Na Ekonomické fakultě:

 -          Ekonomika a management

  

Studovat můžete nejen v Ostravě, ale také v detašovaných pracovištích univerzity – ve Valašském Meziříčí (EKF), Šumperku (FS, EKF) nebo Mostě (HGF). Studijní programy si můžete zvolit v bakalářském a navazujícím magisterském stupni studia. Přehled všech oborů najdete na webových stránkách univerzity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vloženo: 25. 6. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět