Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 3. 2021!

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin – Projekt udržitelnosti

Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin – Projekt udržitelnosti
K 31. 12. 2019 ukončil pětiletou etapu projekt s názvem Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin – Projekt udržitelnosti.

Na řešení projektu se podílela VŠB – Technická univerzita Ostrava (Hornicko – geologická fakulta jakožto hlavní nositel projektu) a Ústav Geoniky AV ČR, v.v.i. V rámci České republiky tak došlo k podpoře unikátního pracoviště̌ se špičkovým personálním a technickým zázemím.

Vedle výzkumu problematiky těžby a užití energetických surovin se institut zaměřuje také na další otázky využití horninového prostředí při zajištění udržitelného rozvoje společnosti. Projekt měl své cíle i v oblasti vzdělávání, kterými byla také implementace kvalitních výsledků výzkumu do vzdělávacího procesu vedoucího k vyšší kvalitě VŠ absolventů a výchově mladých výzkumných pracovníků.

Mezi výrazné úspěchy projektu patří získání řady českých i zahraničních výzkumných projektů (např. Horizont 2020 - REWAISE), které umožnují pracovišti pokračovat dále ve své činnosti a rozvíjet akreditované zkoušky Zkušebních laboratoří výzkumného centra hornin.

Projekt dosáhl na závěrečném oponentním řízení konaném dne 30. 6. 2020 nejvyššího možného výsledku „V"  - vynikající výsledky projektu s mezinárodním významem a tím se celý pětiletý projekt zařadil do kategorie A, kdy nejenže projekt splnil  cíle, ale bylo dosaženo vynikajících výsledků mezinárodního významu.

Vloženo: 2. 7. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: HGF - Hornicko-geologická fakulta
Zpět