Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2020!

Významné mezinárodní ocenění za publikování příspěvku

Významné mezinárodní ocenění za publikování příspěvku
Pracovník Katedry fyzikální chemie a teorie technologických procesů (FMT) získal významné ocenění APDIC Best Paper AWARD

Akademickému pracovníkovi Katedry fyzikální chemie a teorie technologických procesů prof. Ing. Bedřichovi Smetanovi, Ph.D. bylo za rok 2019 uděleno nejvýznamnější mezinárodní ocenění „APDIC – The Alloy Phase Diagram International Commission Best Paper AWARD“ v oblasti fázových diagramů slitin. Toto ocenění získal v rámci mezinárodní spolupráce (CZ, AUT a UK) za publikování nejlepšího příspěvku s názvem „On the constitution and thermodynamic modelling of the system Zr-Ni-Sn“ v mezinárodním zahraničním impaktovaném periodiku „Journal of Alloys and Compounds“. Práce byla vybrána jako nejlepší v konkurenci prací z celého světa publikovaných ve významných mezinárodních vědeckých impaktovaných časopisech v dané oblasti.

Laboratoř termofyzikálního, termodynamického a kinetického studia materiálů Katedry fyzikální chemie a teorie technologických procesů nabízí špičkové zázemí pro experimentální a teoretické studium termo-fyzikálních, termodynamických a kinetických vlastností širokého spektra materiálů, anorganických a organických materiálů, v pevné a kapalné fázi (tavenině) s využitím špičkového experimentálního vybavení od extrémně nízkých (-180 °C) až do extrémně vysokých teplot (2000 °C) pro aplikace v chemickém, automobilovém, leteckém, elektrotechnickém, energetickém a metalurgickém průmyslu, v medicíně a v dalších odvětvích včetně materiálů využívaných v každodenním životě, a to zejména: nových progresivních kovových materiálů (slitin), nano-materiálů, keramických a kompozitních materiálů, oxidických směsí, licích prášků a dalších materiálů. Pracoviště se zabývá studiem nových materiálů a v praxi již využívaných materiálů, u kterých je snahou zlepšit jejich požadované vlastnosti, dále také studiem fyzikálních, chemických a fyzikálně-chemických dějů a procesů vedoucích následně k optimalizaci technologií průmyslových partnerů. Se sofistikovaným experimentálním vybavením jsou pracovníci schopni dosáhnout požadovaných vlastností materiálů a také inovovat stávající technologie. Experimentální studium je vhodně kombinováno s výsledky teoretického modelování vlastností materiálů, dějů a procesů. S využitím výsledků experimentálního a teoretického studia je následně možné predikovat chování materiálů a procesů a také účinně inovovat průmyslové technologie.

Ke studiu jsou využívány zejména metody termické analýzy, kalorimetrie a reologie. V oblasti modelování je pozornost zaměřena na termodynamiku a kinetiku, jak fyzikálních, chemických tak také fyzikálně-chemických dějů s nejmodernějším SW vybavením.

Oblast studia pracoviště je zaměřena zejména na studium: teplot a tepel fázových transformací, fázových diagramů, směšovacích tepel, tepelných kapacit a termodynamických vlastností (entalpie, entropie), procesů slinování, povrchového napětí, úhlů smáčení, mezifázového napětí, viskozity, tokových křivek, hustoty, koeficientu teplotní roztažnosti, teplotní stability materiálů, termodynamického a kinetického chování materiálů.

Pracoviště disponuje unikátními experimentálními a teoretickými možnostmi, srovnatelnými s mnohými špičkovými pracovišti ve světě, díky čemuž je konkurenceschopné v rámci celosvětového měřítka.

Pro experimentální studium jsou využívána špičková experimentální zařízení: Setaram SETSYS 18TM (TG/DTA, TG/DSC, TMA), Setaram MHTC (3D DSC a DROP kalorimetrie), Setaram SENSYS 3D DSC (TG/DSC) vysokotlaký kalorimetr se symetrickým váhovým systémem, Netzsch STA 449 F3 Jupiter (TG/DTA, TG/DSC, „přímá termická analýza“, velké vzorky) s hmotnostním kvadrupólovým spektrometrem Aeolos, Netzsch DIL 402 Expedis Supreme dilatometr s opto-elektrickým senzorem s extrémně vysokou citlivostí na úrovni „NANO“, vysokoteplotní viskozimetr Anton Paar FRS 1600 a vysokoteplotní pozorovací pec Clasic s CCD kamerou.

Pro teoretické studium jsou využívány SW Thermo-Calc a Dictra s příslušnými databázemi, SW IDS, JmatPro a kinetický SW Kinetics NEO.

 

Bibliografická citace příspěvku:

Sauerschnig, Philip, Andrij Grytsiv, Jan Vřešťál, Vitalij V. Romaka, Bedřich Smetana, Gerald Giester, Ernest Bauer a Peter Rogl. On the constitution and thermodynamic modelling of the system Zr-Ni-Sn. Journal of Alloys and Compounds. 2018, vol. 742, s. 1058-1082. ISSN 0925-8388; eISSN 1873-4669. DOI: 10.1016/j.jallcom.2017.12.012

impakt faktor: 4.650 (2019 JCR Science Edition)

 

Celý příspěvek je k nahlédnutí ZDE.

 

Neméně významnou zprávou je pak to, že dne 2. 7. 2020 byl v pražském Karolinu prof. Ing. Bedřichu Smetanovi, Ph.D. předán profesorský dekret – řada profesorů Fakulty materiálově-technologické se tak rozrostla o dalšího člena.

 

Za vedení FMT gratulujeme k těmto významným profesním úspěchům a i do budoucna přejeme vše dobré nejen v pracovním ale i osobním životě.

Vloženo: 14. 7. 2020
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 600 - Děkanát FMT
Zpět