Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Výzkum mezi zahraničními absolventy českých vysokých škol

Výzkum mezi zahraničními absolventy českých vysokých škol
Zahraniční absolventi VŠB-TUO se zapojili do výzkumu zaměřeného na jejich vztah k ČR, hodnocení studia i profesní dráhu.

Od října do prosince 2021 se mohli absolventi z různých zemí, kteří studovali v České republice, zúčastnit dotazníkového šetření. Bylo získáno 5226 odpovědí, z nichž 4534 bylo použito pro analýzu. Výzkum byl uskutečněn jako kvantitativní ve spolupráci se všemi vysokými školami v České republice. 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jak absolventi hodnotí své zkušenosti se studiem v České republice. Byli dotazováni na to, co jim studium přineslo, jaké jsou jejich další studijní či profesní dráhy a zda by doporučili studium v České republice ostatním. Byly také zjišťovány podmínky, za kterých by se zapojili do národního programu pro absolventy.

Výzkum vznikl jako součást aktivit programu Czech Republic Alumni.

Vloženo: 26. 7. 2022
Kategorie:  Aktuality
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět