Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Ceny Wernera von Siemense za rok 2022 putovaly i na VŠB-TUO

Ceny Wernera von Siemense za rok 2022 putovaly i na VŠB-TUO
V jubilejním pětadvacátém ročníku soutěže Ceny Wernera von Siemense za rok 2022 pro nejlepší studenty, mladé vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů zabodovali zástupci VŠB – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO). V celkovém počtu ocenění obsadila univerzita druhé místo za Vysokým učením technickým v Praze a Univerzitou Karlovou.

Cenu za nejlepší absolventskou práci zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou získal Jan Vysocký z Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) a Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) VŠB-TUO. V klání o nejlepší diplomovou práci obsadili druhé místo Michal Procházka a jeho školitel Vladimír Kašík z FEI. 

Doktorská práce Jana Vysockého Systém pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě prezentuje software, který používá nejmodernější algoritmy umělé inteligence. „Cílem práce bylo vytvořit systém pro řízení elektrické distribuční sítě tak, aby tato síť byla pokud možno co nejlepší. Dokáže tedy zajistit, že kolísání velikosti napětí napříč elektrickou distribuční sítí bude minimální, místní výrobní a akumulační kapacity budou využity optimálně, velikost ztrát elektrické energie v jednotlivých prvcích sítě bude velmi malá a volné přenosové kapacity budou co nejvyšší. Jsem rád, že se to podařilo a velkou radost mám i z ocenění,“ uvedl Vysocký, který působí jako juniorní vědec v Laboratoři inteligentních sítí CEET.

 Podle jeho školitele a ředitele CEET Stanislava Mišáka je ocenění ve správných rukou. „Pro mě je Jan univerzál v tom nejlepším slova smyslu. Je skutečně výjimečný ve více ohledech. Je perfektní programátor, má inženýrské myšlení, dokáže samostatně pracovat, je systematický a spolehlivý. Nebojím se říct, že je to takový malý génius,“ uvedl Mišák, podle nějž jeho někdejší doktorand musel uspět ve velmi těžké konkurenci. „Hodnoticí komise u jeho práce ocenila velkou míru aplikovatelnosti a aktuálnosti. V době, kdy řešíme energetickou krizi a snažíme se zabránit energetické chudobě, nabízí práce Jana Vysockého rychlé a funkční řešení pro zajištění energetické soběstačnosti a surovinové nezávislosti,“ doplnil Mišák.

V kategorii Nejlepší diplomové práce 2022 si pomyslné stříbro odnesl Michal Procházka, který v rámci své diplomové práce navrhl a zkonstruoval funkční, čtyřnásobně zmenšený model lékařského výpočetního tomografu. Tento model se nyní využívá jak pro vzdělávací účely na VŠB-TUO, tak zejména pro testování nových paralelních algoritmů pracujících v reálném čase, implementovaných na technologii FPGA pro zpracování medicínských obrazů.

 

„Michal k této práci přistupoval s upřímným nadšením a nezastavil se před žádným problémem. Pracoval naprosto samostatně a výsledek mluví za všechno,“ řekl vedoucí práce Vladimír Kašík. Mezi TOP 9 absolventských prací na téma Průmysl 4.0 se probojovali Dominik Heczko a vedoucí práce Zdenko Bobovský z Fakulty strojní VŠB-TUO a Martin Zvoník a vedoucí práce Petr Šimoník z FEI.

Odborné poroty vybíraly z celkem 493 přihlášek, 19 oceněných si rozdělilo jeden milion korun. Z celkového počtu přihlášených tvořily 32 procent ženy, mezi oceněnými pak představují 37 procent. V počtu ocenění se o prvenství dělí České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Karlova (po 4 oceněních), následuje VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoké učení technické v Brně (po 3 oceněních), Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci (po 2 oceněních) a Masarykova univerzita (1 ocenění). Od začátku pořádání soutěže bylo mezi vítěze rozděleno 15 300 000 Kč.

 

Autor textu: Martina Šaradínová

Autor fotografií: Siemens Czech 

Vloženo: 24. 3. 2023
Kategorie:  Tiskové zprávy
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět