Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 30. 9. 2023!

Stáž na Velvyslanectví ČR v Ottawě

Pro studenty a absolventy vysokých škol vypisuje Velvyslanectví ČR v Ottawě výběrové řízení na pozici stážisty/stážistky s realizací od října 2023 (případně dle dohody)

Náplň stáže:

 1. asistence a podpora obchodně-ekonomickému úseku velvyslanectví
 2. asistence a podpora dalším úsekům velvyslanectví


Jako stážista/stážistka se zapojíte do aktivit velvyslanectví ve všech jejich aspektech –
příprava podkladů, analýzy, rešerše, kontakty s českými i kanadskými subjekty, případně
účast na jednáních či akcích velvyslanectví. Stáž skýtá také jedinečnou příležitost zapojit
se do akcí a jednání souvisejících s předsednictvím České republiky v Radě EU.

 

 • Termín stáže: podzim 2023/jaro 2024 (případně dle dohody)
 • Délka trvání stáže: 3–5 měsíců
 • Místo stáže: Velvyslanectví ČR v Ottawě


Požadavky na stážisty:

 1. občan ČR
 2. student denní formy studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu (navazujícím na magisterský) na vysoké škole v ČR nebo v zahraničí, případně absolvent bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení
 3. výborná znalost anglického a českého jazyka
 4. zájem o mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod
 5. zaměření na ekonomii, právo či mezinárodní vztahy výhodou


Přihláška:

Zašlete všechny níže uvedené dokumenty (postačí podepsané scany)
elektronicky na adresu a v kopii .

 1. Žádost o studijní stáž na ZÚ (viz Příloha)
 2. Kopie občanského průkazu / pasu s připojeným souhlasem s pořízením kopie
 3. Výpis z Rejstříku trestů (nesmí být starší 3 měsíců)
 4. Potvrzení o studiu nebo o jeho absolvování
 5. Motivační dopis
 6. Strukturovaný životopis

Termín přihlášky: Přihlášky můžete zasílat průběžně.

Upozornění:
Na stáž není právní nárok. Pro její umožnění jsou rozhodující zájem, potřeby a možnosti
Velvyslanectví ČR v Ottawě. Stáží se nezakládá ani pracovněprávní ani služební vztah,
rovněž nezakládá nárok stážisty na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Stážista je
povinen předložit fotokopii dokladu o zdravotním a úrazovém pojištění platném ve státě,
kde uskuteční stáž. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti se stáží si hradí stážista.
Pro další informace je možné kontaktovat obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR
v Ottawě.

Vloženo: 15. 9. 2023
Kategorie:  Stáže a stipendia
Útvar: 9230 - Oddělení mezinárodních vztahů
Zpět