Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

VŠB-TUO na Meltingpotu

 17. 7. 2024 - 20. 7. 2024
 Dolní Vítkovice
Návštěvníci multižánrového festivalu Colours of Ostrava se letos mohou těšit i na naši UniverCity Stage Ostrava!!!, kde pro ně společně s Ostravskou univerzitou a statutárním městem Ostrava připravujeme zajímavý program.

Největší událost léta se blíží a my jsme rádi, že na ní nebudeme chybět. Nenechte si ujít program VŠB-TUO na festivalu Colours of Ostrava ani vy! 

S přednáškami zde vystoupí naši vědci, pedagogové a popularizátoři a připravujeme i workshopy, které ponesou názvy Barvy materiálů, Sladké kouzlo nanovláken, Věda na kůži

A na jaké přednášky VŠB-TUO se můžete těšit?

Čtvrtek

12:00-13:00 JAK NASTARTOVAT REGION?

Debata dvou prorektorů z univerzit a stratéga z Magistrátu v Ostravě, ve které se bude diskutovat o rozvoji Ostravy a Moravskoslezského kraje, vlivu lidí a technologií na tento rozvoj. Diskutovat se bude o roli podnikavosti, kreativitě, technologických inovacích a strategickém plánování. Klíčové nadále zůstává, jak dosáhnout hospodářského rozvoje, zachovat společenskou soudržnost a zapojit obyvatele do rozvoje měst a regionu, a jak měřit sociální dopady technologických změn.

Vystoupí Igor Ivan, Ondřej Slach a Jiří Hudec.  

Igor Ivan šestým rokem vykonává pozici prorektora pro strategii a spolupráci na VŠB-TUO. Stál při vzniku strategie SMARAGD (SMARt And Green District – www.smaragdova.cz) a aktuálně vede největší projekt v historii VŠB-TUO a zároveň největší z projektů v rámci Operačního projektu Spravedlivá transformace v Česku s názvem REFRESH. Projekt s rozpočtem přes 2,6 mld. Kč si klade za cíl vytvořit nový inovační ekosystém v regionu ve vybraných oblastech a výrazně přispět k transformaci kraje. Zároveň vede projekt U!REKA SHIFT, který zařadil VŠB-TUO mezi méně jak 10 % tzv. Evropských univerzit v rámci Evropské unie. V rámci své manažerské funkce vedl tým připravující Strategický záměr VŠB-TUO a aktivně se podílel v několika pracovních skupinách na přípravě nového Strategického plánu města Ostrava. Vede Kariérní centrum, Centrum projektové podpory, Centrum transferu technologií a Business centrum. Celou svou profesní kariéru se věnuje geoinformatice. Od roku 2010 působí na Katedře geoinformatiky na Hornicko-geologické fakultě VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Ondřej Slach vystudoval geografii na PŘF OU a Univerzitě Karlově. Od roku 2023 působí na OU jako prorektor pro strategii a rozvoj. Na Katedře sociální geografie a regionálního rozvoje působí od roku 2006 a vyučuje také na FU OU. Vedle práce na katedře působí jako externí poradce na Ministerstvu pro místní rozvoj, spolupracuje s Ministerstvem pro životní prostředí, Ministerstvem kultury nebo Technologickou agenturou ČR apod. Byl členem organizačního týmu pro kandidatury Ostravy na Evropské hlavní město kultury 2015. Vedl tým, který zpracoval jak aktualizaci Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy (2014), tak i novou Koncepci kultury města Ostravy (2021). V současnosti je vedoucím Social lab, který zastřešuje Ostravská univerzita, v rámci projektu REFRESH.

Jiří Hudec vystudoval pedagogiku a psychologii na Ostravské univerzitě a profesně se vyvíjel od práce sociální přes rozvoj lidských zdrojů až k rozvoji města. Aktuálně vede tým lidí odboru strategického rozvoje na ostravském magistrátu. Jeho tým řeší mnohé, například projekty od studie přes spolupráci na projektové dokumentaci, při výstavbě třeba komunitního centra až k jeho zprovoznění. Zabývá se také financováním a marketingovou komunikací městských staveb. Přestože Jiří v profesním přístupu preferuje věcnost, jeho kolegové si ho váží za jeho odbornost a zároveň lidskost. Je zkušený manažer pro dlouhodobé plánování. Již mnoho let řídí agendu externího financování a strategického plánování. V posledních několika letech mu přibyla agenda projektového řízení a metropolitní spolupráce. Zkušeně kombinuje agendu rozvojových aktivit a investičních projektů města. Nejde zmínit všechny projekty, protože je jich velké množství. Jde ale například Koncertní sál a přípravu propojení Černé Louky s DOV vedoucí přes lokality soukromých investorů. Nicméně v jeho agendě je také mezinárodní spolupráce, rozvoj T-Parku, ale i Firemní školka či Zoologická a botanická zahrada Ostrava nebo Fajna dílna. Je odborným garantem Strategického plánu rozvoje města Ostravy pod značkou fajnOVA s výrazným zapojením obyvatel i odborníků. Zodpovídá také za naplňování a hodnocení plánu. Je členem komise programu Tvoříme prostor, který podporuje komunity při revitalizaci veřejného prostoru. Úzce spolupracuje s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA), což je hlavní koncepční pracoviště Ostravy v oblasti architektury, urbanismu a tvorby města. Díky svým odborným zkušenostem a rozhledu má přesah i do problematiky šetrného nakládání s energiemi. A tak aktuálně spolu se svými kolegy připravuje založení městské energetické agentury.

Pátek

12:00-13:00 Kuriozity v historii osobní přepravy

Přednáška prozkoumává inovace v dopravních prostředcích od 19. století po dnešek, odhaluje zapomenuté technické poklady a inspiruje k přehodnocení historie dopravy. Ukáže, jak minulá technologie ovlivňuje současné dopravní prostředky a přináší nečekané příběhy.

Vystoupí Lukáš Kudrna.

Lukáš Kudrna se na VŠB – Technické univerzitě Ostrava věnuje oblasti restaurování movitých technických památek a zpětného navrhování dílů pro technické památky. Od roku 2019 je mentor Restaurátorské dílny VŠB-TUO, kterou spoluzaložil. Od roku 2020 působí na pozici odborného asistenta na Katedře konstruování Fakulty strojní VŠB-TUO. Věnuje se výzkumné a pedagogické činnosti, ve výzkumu se specializuje na oblast technických památek a také na oblast CNC dělících strojů. Je autorem několika patentů a publikuje odborné články v renomovaných časopisech.

Mimo oblast vzdělávání a výzkumu se také 13 let věnuje posuzování historických vozidel na historickou původnost. Několikrát se účastnil i zvítězil v legendárním závodě historických vozidel 1000 mil československých.

 

13:30-14:30 Esport, e-sport, eSport?!

Je slovo sport s „E“ na začátku jen špatný vtip? Co má vlastně společného esport se sportem? A co dělá na vysoké škole a proč je vlastně dobré ho tam mít?

Vystoupí Jakub Čubík.

Jakub Čubík je vědecký pracovník na VŠB – Technické univerzitě Ostrava, odborně se zabývá optickými vlákny, ale hlavně zakladatel organizace ESPORT VŠB-TUO. Ta byla v roce 2016 startujícím subjektem v rámci univerzitního esportu v ČR. Manažerem týmu "vlků", kteří mají za sebou mnoho úspěchů, reprezentací a prvenství. Přednášející a vyučující prvního esport předmětu na univerzitě v rámci ČR. Držitel trenérské licence C pro oblast esportu. Spoluzakladatel Esportovní studentské asociace, provozovatele 3E:Akademického mistrovství, tedy mistrovství ČR v univerzitním esportu. Badatel, který se snaží přinést vědu do esport světa. Diskutér kladů i záporů kolem esportu pro veřejný sektor.

 

15:00-16:00 Energetická odysea: Nízkouhlíkové Česko

Válka na Ukrajině způsobila energetickou krizi kvůli závislosti mnoha zemí na ruském plynu a ropě. Diverzifikace dodávek je klíčová pro odolný systém a ČR musí urychlit investice do alternativních zdrojů energie. O základních faktech, současném stavu, strategii a možnostech energetické transformace energetiky ČR s detailnějším popisem situace v MSK, bude mluvit Stanislav Mišák.

Vystoupí Stanislav Mišák.

Stanislav Mišák je ředitel Centra energetických a environmentálních technologií (CEET) - uznávaný vysokoškolský ústav VŠB-UO zaměřený na výzkum a vývoj v oblasti nízkouhlíkové a udržitelné energetiky v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Profesní život věnuje výzkumu a vývoji nízkouhlíkových technologií pro zajištění surovinové nezávislosti a energetické soběstačnosti ČR. Je lídrem Národního centra pro energetiku, sdružujícího více než 30 výzkumných organizací a průmyslových partnerů v oblasti moderní energetiky. Je řešitelem mnoha výzkumných i strategických projektů na národní i mezinárodní úrovni a aktivně působí v konsorciích řešících aktuální témata jako je dekarbonizace energetiky.

 

18:00-19:00 Autonomní vozidlo - komfort a svoboda?!

Autonomní vozidla operují kolem nás bez povšimnutí, umožňují rychlé reakce na nebezpečí, kterých řidič není schopen, ale vyvolávají otázky o sledování našich činností a bezpečnosti. Petr Šimoník představí nejmodernější technologie v kontextu budoucnosti autonomní mobility.

Vystoupí Petr Šimoník.

Petr Šimoník je expert na automobilové systémy a zakladatel technologického start-upu „autinno“, který je spin-off společností VŠB-TUO. Po absolvování studia VŠB – Technické univerzitě Ostrava se rozhodl zaměřit svou kariéru na výzkum, vývoj a inovace v oblasti automobilového průmyslu. Jeho práce spočívá ve vedení výzkumných projektů a týmů, které se zaměřují na vývoj algoritmů a technologií pro autonomní řízení a elementy digitalizace v průmyslu a veřejném prostředí. Jeho snem, který právě realizuje, je vybudovat unikátní testovací prostředí pro autonomní, propojenou a kooperující mobilitu ve veřejném prostředí života lidí. Tato Living Lab bude nejenom zdrojem dat pro nové technologie, umožní zavedení systémů omezující srážky vozidel a chodců, umožní automatizaci parkování, zavede pilotní projekty autonomních automobilů a dovolí sledovat reakce lidí na automobily bez řidiče. Takové prostředí umožní hledat odpovědi na otázky „zda tento svět pro svůj život a bezpečnost potřebujeme“.Je velkým zastáncem propojení vědeckého výzkumu s praxí. Spolupracuje s automobilovými společnostmi, univerzitami a výzkumnými institucemi po celém světě. Ve své pedagogické činnosti se soustředí na témata, která z týme vědců a studentů zkoumá. Dlouhodobě podporuje zapojení studentů do vědeckých i praktických projektů od prvopočátků studia na vysoké škole. 

 

Sobota:

14:00-15:00 Nanošmejdi 

Vývoj nových materiálů a technologií vyvolává obavy ohledně jejich bezpečnosti. Diskutuje se o tom např., zda by měly být výrobky s nanomateriály uváděny na trh, zvláště v citlivých oblastech, jako jsou školní prostředí, a zdali současná legislativa poskytuje dostatečnou ochranu. Debata s odborníky, na co si dávat pozor a jak se nenechat nachystat a jakémkoliv rozměru.

Vystoupí Jana Kukutschová, Žaneta Milošová, Lukáš Peter.

Jana Kukutschová je profesorkou na Fakultě materiálově-technologické VŠB-TUO a garantkou studijního programu Nanotechnologie. Zabývá se problematikou nanomateriálů a jejich vlivu na životní prostředí a zdraví člověka. V oblasti výzkumu a vývoje se zaměřuje na emise z nespalovacích procesů v dopravě, tzn. částice, které se uvolňují do prostředí otěrem brzd a vývojem materiálů, které jsou v tomto šetrnější k prostředí a zdraví člověka. K tomuto tématu realizovala několik zvaných přednášek na konferencích v USA, Francii, Německu. Věnuje se také problematice rizik nanomateriálů a přítomnosti pevných částic v lidských tkáních a tělních tekutinách. V nedávné době se angažovala v zamezení používání nástřiků nanočástic oxidu titaničitého v mateřských školách v Moravskoslezském kraji.

 Žaneta Milošová je odbornice na škodlivé látky v kosmetice. Vystudovala VŠB-TUO obory Chemie a technologie ochrany životního prostředí a Environmentálního inženýrství. Vždy se snažila hledat rovnováhu mezi přírodou a moderním světem, což ilustrují její dosavadní aktivity. Jedním z příkladů je projekt green-gate.eu. S pomocí zahraničních partnerů vytváří vzdělávací portál s e-learningem, blogovými články, videi s odborníky, pracovními listy pro učitele a vzdělavatele, mobilní aplikací atd. Věnuje se popularizaci vědy, osvětě a vzdělávání v oblasti škodlivých látek kolem nás.

Lukáš Peter vede inovativní projekty v oblasti zdravotnických prostředků a svými zkušenostmi úspěšně propojuje akademický svět s praktickou aplikací v průmyslu. Ve světě praktické implementace se pak specializuje na regulace a legislativu zdravotnických prostředků, kde jeho práce a pomoc při návrhu a vývoji zdravotnických prostředků a jejich uvádění na trh a mezinárodní auditorství reflektuje unikátní schopnost překlenout teoretické znalosti a praktické požadavky. Jeho činnosti na regulovaném trhu zdravotnických prostředků, kombinované s vědeckým výzkumem a vývojem nových technologií, materiálů a prostředků samotných, společně s procesním přístupem,  přispívá k lepší dostupnosti, kvalitě a bezpečnosti zdravotnických prostředků nejen na národním trhu.

 

  49.818880997778024N; 18.27989628983255E
Vloženo: 10. 6. 2024
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: 9920 - Vztahy s veřejností
Zpět